0901957497

Phụ kiện camera Đà Nẵng

Hiển thị 1–40 trong 52 kết quả

NICTECH Chuyên chung cấp phụ kiện và lắp đặt hệ thống camera an ninh tại Đà Nẵng,

Nictech phụ kiện camera đà nẵng, hệ thống mạng, khóa cửa từ, an ninh báo cháy, điện nhẹ.

75.000

Phụ kiện camera

Ổ cứng HDD 500G Western

750.000

Phụ kiện camera

Ổ Cứng HDD 1TB/64MB/3.5

1.200.000

Phụ kiện camera

Ổ cứng HDD 2TB 3.5″

1.720.000
1.750.000

PHỤ KIỆN CAMERA

Hikvision DS-7204HGHI-F1

1.830.000

PHỤ KIỆN CAMERA

Hikvision DS-7104NI-Q1

1.900.000

PHỤ KIỆN CAMERA

Dahua NVR3104DS

1.940.000

PHỤ KIỆN CAMERA

Dahua XVR1A04

2.000.000

PHỤ KIỆN CAMERA

Dahua XVR4104C-S2

2.000.000

PHỤ KIỆN CAMERA

Dahua NVR3108DS

2.080.000

PHỤ KIỆN CAMERA

KBvision KX-7104SD6

2.120.000

PHỤ KIỆN CAMERA

Hikvision DS-7104NI-Q1/M

2.150.000

PHỤ KIỆN CAMERA

Hikvision DS-7108HGHI -F1/N

2.200.000

PHỤ KIỆN CAMERA

Hikvision DS-7208HGHI-F1/N

2.310.000

PHỤ KIỆN CAMERA

Dahua XVR4104C-X

2.380.000

PHỤ KIỆN CAMERA

Hikvision DS-7108NI-Q1

2.470.000

PHỤ KIỆN CAMERA

Dahua XVR1A08

2.580.000

PHỤ KIỆN CAMERA

Hikvision DS-7108NI-Q1/M

2.640.000

PHỤ KIỆN CAMERA

Hikvision DS-7104HQHI-K1

2.640.000

PHỤ KIỆN CAMERA

Dahua XVR4108C-S2

2.680.000

PHỤ KIỆN CAMERA

Kbvision IP KX-8104N2

2.680.000

PHỤ KIỆN CAMERA

KBvision KX-7104TH1

2.740.000

PHỤ KIỆN CAMERA

Dahua XVR5104HS-S2

2.900.000

PHỤ KIỆN CAMERA

KBvision KX-7108SD6

2.960.000

PHỤ KIỆN CAMERA

Dahua XVR5104C-X

2.980.000

PHỤ KIỆN CAMERA

Kbvision IP KX-8108N2

3.040.000

PHỤ KIỆN CAMERA

KBvision KX-8104H1

3.160.000

PHỤ KIỆN CAMERA

Hikvision DS-7204HQHI-K1

3.200.000

PHỤ KIỆN CAMERA

Hikvision DS-7604NI-K1 (B)

3.200.000

PHỤ KIỆN CAMERA

Hikvision DS-7608NI-K1 (B)

3.520.000

PHỤ KIỆN CAMERA

Kbvision IP KX-4K8104N2

3.560.000

PHỤ KIỆN CAMERA

KBvision KX-7108TH1

3.560.000

PHỤ KIỆN CAMERA

Hikvision DS-7104NI-Q1/4P

3.600.000

PHỤ KIỆN CAMERA

Hikvision DS-7104NI-Q1/4P/M

3.760.000

PHỤ KIỆN CAMERA

KBvision KX-2K8104H1

4.680.000

PHỤ KIỆN CAMERA

KBvision KX-8108H1

4.960.000

PHỤ KIỆN CAMERA

KBvision KX-4K8104H1

4.980.000

PHỤ KIỆN CAMERA

KBvision KX-7116H1

5.040.000

PHỤ KIỆN CAMERA

Kbvision IP KX-4K8116N2

5.560.000

Cung cấp và lắp đặt camera đà nẵng